Hakkımızda

"Bir Verusa Holding İştirakıdır."

‘’Galata Altın İşletmeleri A.Ş., 2020 yılında altın maden yatırımları ve işletmeciliği yapmak amacıyla %100 Verusa Holding’in iştiraki olarak kurulmuştur.’’

Firmamız maden kaynakları başta olmak üzere, cevher hazırlama, zengin maden rezervleri, yeraltı ve yerüstü doğal kaynakları işletme alanlarında faaliyet göstermektedir. Maden çeşitliliği yatırımları, yerel uzmanlığı ve AR-GE kapasitesi ile rekabet gücünü artırarak, bölge ve Türkiye ekonomisine, üretim ve istihdama katma değer yaratmaktadır.

Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Türkiye ve bölgenin en önemli altın maden yataklarına sahip olmayı ve işletmeyi amaçlamaktadır. Gelişime ve ilerlemeye açık kurumsal yapısı altında, dünya standartlarındaki ileri teknolojilerden faydalanarak cevher zenginleştirme ve altın ve konsantreleri elde edecek tesisler kurmaya yönelik yatırımlar yapmayı, böylelikle hem üretim ve satış hacmini hem de ürün kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

Tüm değer zincirine yayılan faaliyetlerinde çevreye, hizmet sunduğu müşteri ve topluluklara, tedarikçilerine duyarlı yaklaşımı ile sürdürülebilir bir geleceği kurumsal sorumlulukları altında birleştirmektedir.