Entegre Yönetim Sistemleri

Galata Altın İşletmeleri A.Ş. kalite odaklı yaklaşımla hizmet verirken, küresel marka olma yolunda, sorumluluklarının bilinciyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda,

-Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,

-Kaliteyi sürekli kılarak müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını,

-Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı,

-Firmamızın amacı, boyutları ve bağlamına ve riskleri ile fırsatlarının özel doğasına uygun faaliyet göstererek kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı,

-Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek ve çevreye etkisi olabilecek boyutlara yönelik ilgili yasal şartlara ve mevzuata uymayı,

-Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamayı,

-Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamayı,

-İş kaynaklı yaralanmaları ve hastalıkları engellemek için sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını sağlamayı,

-Yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi,

-Tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltmayı,

-Çalışanların entegre yönetim sistemine katılımını ve tam uyumu sağlamayı,

-Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamayı,

-Paydaşların şikayetlerini çözüme kavuşturmak ve bağlılığı sağlamak birincil ilkemiz olup, şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, gizlilik, hesap verebilirlik çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmeyi,

Ve Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.